מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תנאי שימוש

חברת אור מאניה בע”מ ח.פ. 513335869 מרח' היסוד 5, תל אביב (להלן: “אנחנו” או “החברה“) מברכת אותך (להלן: “המשתמש” או “אתה“) על השימוש באתר האינטרנט שלה https://www.maniajeans.co.il/ (להלן: “האתר”). תנאי השימוש אשר מפורטים להלן (להלן: “תנאי שימוש“) חלים על השימוש שלך באתר ובשירותים של החברה (אשר יסופקו לך באמצעות האתר). כל משתמש באתר רשאי להשתמש בו בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.

מסמך תנאי השימוש באתר מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

הסכמה לתנאי השימוש

מעצם הכניסה, ההתחברות ו/או הרכישה באמצעות האתר ו/או השימוש באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, את תנאי מדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינה בלינק www.maniajeans.co.il/privacy-policy/ ואת תקנון האתר אשר זמין בלינק (להלן, ביחד: “התנאים“).

אתה מסכים כי כמשתמש באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר.

הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן ו/או למדיניות הפרטיות של החברה, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה או משימוש באתר, בכל דרך שהיא.

האתר

האתר הינו אתר סחר אלקטרוני ברשת האינטרנט/מרשתת, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים ע"י הגולשים באינטרנט.

מטרת האתר היא לקדם, לפרסם, לרכז ולספק מידע שימושי אודות השירותים והמוצרים אותם החברה מספקת. כמו כן לאפשר למשתמש לרכוש את מוצרי החברה באמצעות האתר ולשלם עבורם.

האתר עשוי להכיל מידע, תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, עיצובים, טקסטורות, אייקונים, תמונות, סרטונים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-“look and feel” של האתר, ממשק, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים באתר או דרכו (“התוכן“). כל הזכויות בתוכן הנן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.

האתר מאפשר למשתמשים ליצור קשר עם החברה באמצעות טופס יצירת קשר המצוי באתר (להלן: “טופס יצירת קשר“) ו/או להירשם לרשימת הדיוור/ ניוזלטר של החברה.

כמו כן, האתר עשוי לאפשר למשתמשים לצפות במוצרים, להוסיפם למועדפים, להוסיפם לסל הקניות ולשלם עבורם דרך האתר באמצעות מערכת סליקת כרטיסי אשראי חיצונית (להלן: “מערכת סליקה“).

האתר והתוכן ניתנים לך “כמות שהם” (“AS IS”). אתה מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובתוכן הזמין באמצעות השימוש באתר הינו באחריותך הבלעדית, וכי אין לחברה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתר, לאספקת שירותים ו/או מוצרים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה לא תהיה אחראית לנזק כל שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתוכן, באתר או בשירותים הניתנים במסגרתו או באמצעותו, למעט מה שמפורט בתקנון, בו ניתן לעיין בכתובת .

משתמש באתר

משתמש באתר הינו כל אדם אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "האפוטרופוסים") אודות הוראות במסמך תנאי שימוש זה ולקבל את אישורם לביצוע כל סוג של פעילות במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר תנאי השימוש וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי מסמך תנאי שימוש זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי השימוש באתר.

שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על-פי תנאי שימוש אלה:

(1) להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי-מורשית, בלתי מוסרית ו/או אסורה; (2) להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (3) להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (4) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, זחלן, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה אוטומטיים או ידניים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לשאוב ו/או לאסוף מידע; (5) לפגוע או לשבש בפעולת האתר ו/או השרתים ו/או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (6) להצהיר הצהרות שקריות ו/או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או החברה; (7) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר; (8) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (9) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, להנגיש, לתרגם, למסור, להפנות, להמיר קוד בינארי לפתוח, לבצע הנדסה חוזרת, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או ליצור יצירות נגזרות, להציג לציבור, להפיץ, לבצע, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, להעביר, להלוות, למכור, להשכיר, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על-פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (10) לעשות כל שימוש בתוכן בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (11) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של החברה; (12) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר; (13) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן; (14) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתוכן, כל וירוס, סוס טרויאני, באג, “תולעת”, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, תוכנה או קובץ אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, ציוד תקשורת, תוכנה, רכיב או קוד; ו/או (15) להפר אי אלו מהתנאים.

למען הסר ספק, אין להשתמש בתוכן ו/או במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות אוטומטיות כל שהן ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית . אין להציג את האתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה, אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה.

אין ליצור קישור (לינק) בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה וכיו"ב.

אין ליצור קישור לדפים באתר שאינם דף הבית של האתר. בעת יצירת קישור לאתר (לינק), יש לקשר לדף הבית של האתר. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת דף הבית של האתר, ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

החברה רשאית לבטל בעצמה ו/או להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

החברה תהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן קבוע או זמני, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אם המשתמש פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו, בניגוד להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו יכולת לפגוע בחברה ו/או בשמה הטוב ו/או באתר באופן כלשהו.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על-יד החברה בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות של החברה, המופיעה בלינק הבא: www.maniajeans.co.il/privacy-policy/. הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר ו/או הונגש לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להשתמש באתר, עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

סימני מסחר ושמות מסחריים

הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקנייניים המשמשים את החברה בקשר עם האתר ו/או השירותים הניתנים במסגרתו ו/או בחנויות הרשת ו/או בחשבונות ברשתות חברתיות (להלן: “סימני המסחר של החברה“) הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר, שייכים לבעליהם (“סימני מסחר של צדדים שלישיים“). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו.

זכויות קניין רוחני

האתר, התוכן והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, עיצובים, דגמים, אביזרים, צבעים, טקסטורות, איורים, תמונות, צילומים, קטעי קול וקטעי וידאו, גרפיקה, טקסט, פונטים, לוגואים, אייקונים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, פטנטים ובקשות לפטנטים, סודות מסחר, שמות מתחם/דומיין, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו (להלן, ביחד: “הקניין הרוחני“) הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על-ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל-ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על-פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, להעביר לציבור, להעמיד לרשות הציבור, למכור, לשווק כל חלק מן המידע הכלול באתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

בכפוף לתנאים, החברה מעניקה לך זכות אישית הדירה, בלתי-ייחודית, בלתי-עבירה ואשר לא ניתן להעניק בה רישיונות משנה ו/או למכור או להשכיר את הזכויות המוגנות, להשתמש באתר. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים לך זכות בקניין הרוחני של החברה. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על-פי כל דין.

למען הסר ספק, אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים באתר, דאטה בייס של האתר, במוצרים, תמונות המוצרים ובתיאור המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהיא.

היה ותספק לחברה משוב, פידבק, עיצוב, רעיון, הערה או הצעה כל שהיא או תעלה פרסום או תוכן כל שהוא (להלן: “פידבק“), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לפרסם בפומבי ו/או לשלב את הפידבק בכל המוצרים, השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישורך, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה והדבר לא יהווה הפרת זכויות יוצרים. הנך מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, הנך מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספות בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

הנך מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידך לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.

הפרת זכויות יוצרים ותוכן

החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. אם הנך סבור כי זכויות הקניין הרוחני שלך הופרו, אנא מסור לחברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: [email protected], מידע מספק בכתב, לרבות, בין היתר, (1) תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה, (2) תיאור של החומר שלטענתך מפר או מהווה בסיס להפרה, אשר יש להסירו או שהגישה אליו צריכה להיות מוגבלת, (3) מידע אשר יאפשר לחברה לאתר את החומר האמור, ו- (4) פרטי התקשרות על מנת שנוכל ליצור עמך קשר (כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני). אנו נבדוק את פנייתך ונשתדל להשיבך בתוך פרק זמן סביר.

זמינות האתר

זמינות ופונקציונאליות האתר והשירותים הניתנים במסגרתו תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתר ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, ו/או כי יהיו ללא פגם.

הנך מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כוח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכו’). היה ותידרש תחזוקה לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותו, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

שינויים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. הנך מאשר בזאת כי התוכן כפוף לשינויים ועשוי להיות מוסר מן האתר בכל עת, מבלי לתת לך כל הודעה על כך מראש. הנך מסכים כי החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האתר או התוכן.

קישורים לאתרי צדדים שלישיים

קישורים מסוימים המופיעים באתר מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים ושירותים מקושרים אלה אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד. החברה לא תשא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה אחראית לזמינותם, אינה מאשרת ואינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל מוצרים, פרסומות או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לדרכי פעולה אחרות הנהוגות על ידיהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור להוביל. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אלה והאינטראקציות שלך עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותך ועל חשבונך בלבד. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או הסתמכותך על תכנים, מוצרים או שירותים או פרסומות הזמינים באתרים או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביך.

מדיניות השימוש בעוגיות (“Cookies”) וטכנולוגיות אחרות

בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה כגון “עוגיות” (cookies) (להלן: “עוגיות”).

העוגיות נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את העוגיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי במידה והמשתמשים ימחקו את העוגיות או לא יאפשרו את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמשים דרך האתר עשויה להיפגע. אנא עיינו בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלכם על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

מידע נוסף ומורחב על השימוש בעוגיות מומלץ לקרוא במדיניות הפרטיות של החברה.

הסרת אחריות

במידה המירבית האפשרית על-פי דין, האתר והתוכן ניתנים למשתמשים “כמות שהם” (“AS IS”). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: “נציגי החברה”), אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.

החברה אינה מתחייבת (1) כי האתר והתוכן הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מלאים, מדויקים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, תולעים, פגמים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי היא תתקן כל שגיאות, פגמים או תקלות באתר, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באתר ובתוכן יעמדו בדרישותיך או ציפיותיך.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם עקב שיבושים ו/או טעויות אשר נפלו במידע המופיע באתר (לרבות שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכיו”ב).

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם עקב הורדת תוכנות ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.

החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט ותקשורת. הנך מסכים כי השימוש באתר ו/או בתוכן הנו באחריותך הבלעדית.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אגבי או מיוחד, ו/או הפסד שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בו ו/או עקב מניעה כלשהי מהגישה ו/או השימוש באתר ו/או עקב רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית).

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לציודו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מגישה, גלישה ו/או שימוש באתר, בשל הורדת מידע מהאתר ו/או מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הגולש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שיכנס לאתר ו/א יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ויגרום נזק וכיו"ב.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המירבית המותרת על-פי הדין החל.

החברה אינה מתחייבת למתן כלל המוצרים ו/או השירותים ו/או התכנים, כולם או מקצתם, באופן שוטף באתר ונתון לחברה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת המוצרים ו/או השירותים ו/או התכנים הניתנים באתר, ו/או לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את מראם, היקפם וזמינותם של המוצרים ו/או השירותים ו/או התכנים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים באתר ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כמו כן, רשאית החברה להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

הגבלת אחריות

במידה המירבית האפשרית על-פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים), על-פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או מהתוכן, משימושך או מאי-יכולתך להשתמש באתר ו/או בתוכן, או מכל מעשה או מחדל של החברה המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על-פי דין, החבות המצטברת של החברה ונציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושך באתר או בתוכן, תוגבל לסכום של מאה וחמישים שקלים חדשים.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המירבית המותרת על-פי הדין החל.

שיפוי

הנך מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (1) שימושך באתר ו/או בתוכן שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (2) כל הפרה מצדך של תנאי שימוש אלה; (3) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (4) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימושך באתר או בתוכן. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום שימושך באתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך זו, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה אתנו בניהול הליך כאמור. הנך מאשר כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

כללי

(1) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (2) כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה, מבלי מתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם, (3) כל מחלוקת אשר תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על-פי הדין החל ו/או על-פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (4) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (5) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי הסכם תנאים אלה, לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (6) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (7) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר או הנוגעת לו, תעמוד לך במשך שנה אחת מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (8) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המירבית האפשרית על-פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (9) אינך רשאי להמחות ו/או להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על-פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על-פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (10) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו רשומות ומסמכים עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו בר אכיפה או שאינו תקף, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים, ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את תוכנם המקורי, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים

החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר ו/או להגביל באופן קבוע את גישתך לאתר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על-פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לנזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על-פי טבען שורדות את סיום השימוש באתר בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף “כללי” ימשיכו לחול אף לאחר סיום השימוש באתר.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר, לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב, יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

פניה אלינו באמצעות האתר

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאי שימוש אלה, הינך מוזמן לפנות אלינו. על מנת לפנות לחברה באמצעות האתר, יהיה על המשתמש למלא טופס יצירת הקשר הנמצא בלינק הבא https://www.maniajeans.co.il/customer-service/. עליך למסור מידע מדויק ומלא בטופס זה. כמו כן באפשרותך לפנות באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או מספר טלפון 03-5164080 שלוחה 1 או באמצעות וואטסאפ 052-5394447. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

המסמך מעודכן לתאריך: 10.05.2020

Close
Loading
Go back to %1