מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
מדיניות פרטיות

חברת אור מאניה בע”מ ח.פ. 513335869 מרח' האשל 1א', פארק תעשייה דרומי, קיסריה  (להלן: “החברה” או “אנחנו”) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים (להלן: “המשתמש” או “אתה“) באתר האינטרנט שלה שכתובתו https://www.maniajeans.co.il/ (להלן: “האתר”). ו/או בדפי הרשתות החברתיות אותן היא או מי מטעמה מפעילים (להלן: "רשתות חברתיות") ו/או למבקרים ו/או רוכשים בסניפי הרשת שלה (להלן: "סניפים") (להלן, יחדיו: "הנכסים").

מסמך זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בחברה. הוא סוקר, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או ברשתות חברתיות ו/או בסניפים או נאסף על-ידה בעת השימוש בנכסים.

מסמך זה מתאר, בין היתר, את מדיניות הפרטיות באתר של החברה והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

ביטויים אשר לא הוגדרו במדיניות הפרטיות, תהא להם משמעות זהה למשמעותם בתנאי השימוש באתר ו/או בתקנון החברה .

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

הסכמה

מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה, לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את מדיניות הפרטיות בקפידה רבה.

מעצם השימוש בנכסים ובשירותים הניתנים בהם, הינך מצהיר כי קראת והבנת את מדיניות הפרטיות, את תנאי השימוש והתקנון של האתר, כי ניתנה לך האפשרות לעיין בהם, וכי הינך מסכים לכל התנאים המפורטים בהם.

אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה ו/או משימוש בנכסים, בכל דרך.

איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים, מידע לא אישי ומידע אישי.

מידע לא אישי

הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי, אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן של המשתמש, השפה והמדינה של הגולש, זרם הקשות (click-stream), פעילות המשתמש באתר (דפים בהם ביקר, מילות חיפוש אותן הקיש, מוצרים בהם צפה), דף ההפניה (referral URL) דרכו נכנס לאתר, שפת ההקלדה, רזולוציית מסך, המכשיר ממנו מתבצעת הגישה לאתר וכדומה.

המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address (כתובת איי פי) או כתובת ה- Mac שלהם בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

מידע אישי

הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הינו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. המידע האישי שלך ישמר במאגרי המידע המאובטחים של החברה. להלן הדרכים לאיסוף מידע אישי:

  • במסגרת טופס יצירת קשר באתר ו/או פנייה בדוא"ל לחברה ו/או הרשמה לניוזלטר/רשימת דיוור של החברה, אתה נדרש למסור שם מלא, טלפון וכתובת דוא”ל. יתכן כי משתמשים יידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.

  • במסגרת הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, נאסף המידע שאתה מוסר לחברה, כגון שמך המלא, מספר תעודת זהות, מספרי טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מגוריך, תאריך הלידה שלך ועוד מידע שתבחר למסור.

  • במסגרת רכישה בסניפי הרשת נאסף מידע, ונשמר בכרטיס לקוח במערכת מידע מאובטחת בחברה, אודות המוצרים שרכשת ו/או החזרות שביצעת, תאריך הרכישה, סוג אמצעי התשלום. כמן כן, שמך המלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגוריך וכתובת דוא"ל במידה ומסרת אותם.

  • במסגרת טופס רכישה באתר, גם אם תהליך הרכישה לא הושלם וגם אם הרכישה בוצעה, החברה עשויה לאסוף ולשמור, במערכת ERP תחת אבטחה ורגולציה מחמירים, את המידע שהכנסת בתהליך ההזמנה, כגון: מוצר שרכשת או הוספת לסל קניות באתר, שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת למשלוח, כתובת לחשבונית, כתובת דוא”ל ו-4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי. במידה ותבחר באופציה של שמירת אמצעי התשלום באתר לרכישות הבאות, חברת הסליקה Credit Guard תשמור את נתוני כרטיס האשראי שלך, ברמת אבטחה PCI, לצורך רכישות עתידיות.

  • במסגרת ההרשמה לאתר, החברה תשמור את הפרטים האישיים שמסרת על מנת לאפשר את התחברותך לאתר בדרך נוחה, בה תזוהה כמשתמש רשום, ותוכל לקבל גישה למגוון פונקציות, מוצרים ושירותים הזמינים לך כמשתמש רשום. תוכל לבטל את חשבון המשתמש הרשום שלך דרך האתר או באמצעות פניה לשירות הלקוחות.

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד קישור זה מתקיים.

אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר ובנכסים.

במסגרת ביצוע פעולות בנכסים, נבקש ממך למלא את פרטיך האישיים כדי לאפשר לך גישה לשירות, נסמן חלק מהשדות כשדות חובה, מכיוון שזהו מידע שהחברה זקוקה לו כדי שנוכל להעניק לך את השירות. אינך מחויב על פי החוק למסור את המידע, מסירת מידע אישי נתונה לשיקול דעתך האישי בלבד, יחד עם זאת, יתכן ולא נוכל לספק לך את כל או חלק מהשירותים אם לא תספק לחברה מידע אישי.

כאמור, אינך מחויב למסור מידע אישי על-פי חוק. אך הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך בוחר לספק לנו נמסר מרצונך החופשי וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו או חלק ממנו במאגרי מידע (אשר רשומים ו/או יתכן ויירשמו בהתאם לדרישות הדין). הינך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כך.

השימוש במידע

מידע לא אישי: בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע לא אישי על נוהגיך, מיקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. החברה רשאית לשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר;

 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

 3. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם;

 4. כדי להקל על המשתמשים למצוא את האתר בתוצאות במנועי חיפוש;

 5. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מידע אישי: המידע האישי עשוי לשמש את החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים, עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי, לצרכים הבאים:

ניהול הקשר עם הלקוח, דיוור ישיר מותאם אישית ויצירת קשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוח, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שליחת והספקת המוצרים שנרכשו, ביצוע החזרות, שיווק, קמפיינים, שליחת מסרים פרסומיים, פעולות קידום מכירות מותאמות אישית, גיוס לקוחות, עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מחקר, טיוב נתונים ועוד.

החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה באתר, אף אם לא השלים אותה (דוגמת מילוי טופס או רכישה), ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בנכסים נוספים.

מסירת מידע לצד שלישי

מידע לא אישי – החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים עמה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי, כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מידע אישי – החברה לא תעביר ו/או תציג לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. במידה והחברה ביקשה את רשותך, ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;

 2. במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;

 3. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 4. במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

 5. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך ו/או לרכושך ו/או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;

 6. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות הקשורות לחברה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

 7. במקרה בו העברת פרטיך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך, לרבות לספקי מוצרים, ספקי שירות בתחום לוגיסטיקה, הובלה ואספקה, מוסדות פיננסיים, גורמים העוסקים באיתור ומניעה של הונאה, ספקי שירות בנושא פרסום ושיווק וכיוצא באלה. כמו כן, ידוע לך כי החברה עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש ע"י צד שלישי בפרטי התשלום שתזין באתר.

 8. במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר, דפים שנצפים באתר, פעולות שמבוצעות באתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בשעת השימוש באתר, החברה ו/או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה, אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” (או בטכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש (להלן: "עוגיות").

עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך ו/או במכשיר אחר בו השתמשת לגלישה באתר. העוגיות מכילות מידע מגוון, כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, קטגוריות ומידע שהינך מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.

הטכנולוגיה מאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש באתר החברה. העוגיות נדרשות לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקלה על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאמת פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות הרגלי השימוש באתר ולזהות דפוסי תעבורת משתמשים ולאימות פרטים.

מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. לשם כך עליך לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת.

אין אנו מאחסנים בעוגיות מידע אישי רגיש, כגון כתובתך, סיסמתך, פרטי אמצעי התשלום שלך וכדומה.

זכות לעיין במידע השמור במאגר מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א–1981, סעיף 13 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

על פי סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות, אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן או למחוק את המידע. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: “פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

חוק הספאם

בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב–1982 (להלן: "חוק הספאם"), החברה מתחייבת לא לשלוח אליך כל דבר פרסומת מבלי להשיג את אישורך לכך קודם לכן, למעט המקרים המנויים בחוק.

במסגרת הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה ו/או פנייה לחברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר ו/או הרשמה לניוזלטר/רשימת דיוור של החברה ובמקרים מסוימים במסגרת רכישה באתר או בסניפי הרשת, אתה מעניק לחברה את הסכמתך לשלוח אליך דברי פרסומת (כהגדרתם בחוק הספאם) בדואר אלקטרוני ו/או לכתובת מגורייך ו/או לטלפון הנייד שלך. מרגע בו הסכמה זו ניתנת, כל חומר שנשלח אליך מטעם החברה לא יחשב כספאם, מכל סוג ומין, אשר מהווה, או יש בו כדי להוות, הפרה של חוק הספאם. בכל רגע נתון, תוכל לבטל את הסכמתך זו ו/או לעדכן את החברה בדבר רצונך לקבל רק סוגים ספציפיים של מידע על-ידי יידוע החברה על סירובך לקבל מידע מהחברה בעתיד, על-ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ו/או באותה דרך שהפרסום האמור נשלח אליך.

שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האתר. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.


שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר:

מערכת הסליקה קרדיט גארד, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של החברה בכתובת https://www.creditguard.co.il/מדיניות-פרטיות

שירותי אחסון בענן מיקרוסופט Azure ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של החברה בכתובת https://privacy.microsoft.com/he-il/privacystatement

מערכת איסוף וניתוח מידע סטטיסטי גוגל אנליטיקס ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של החברה בכתובת https://policies.google.com/privacy?hl=iw

שירות אחסון אתרים SPD, תוכנת ERP אורן 10,000, גזית מערכת קופות הפועלת באתר ועוד. יתכן ויתווספו תוכנות נוספות בעתיד על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אבטחת מידע

על מנת לשמור על סודיות המידע מפני צד שלישי, נוקטת החברה באמצעים שנועדו להבטיח את זיהוי המשתמש ולהגן על מידע שמועבר וזאת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים המקובלים ביחס לכל סוג של אמצעי תקשורת. למרות זאת, אין החברה יכולה לבטל כליל סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה או לתעבורת הנתונים בין המחשב בו המשתמש עושה שימוש לבין החברה ולהיפך.

החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה בעלי רמת אבטחה גבוהה ותקנים מחמירים, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לצורך פעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה אלה נועדו לאבטחת העברת מידע מוצפן בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר והחברה בזמן ביצוע הרכישה.

השימוש וסליקת כרטיסי האשראי באמצעות האתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח ברמת אבטחה גבוהה באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית קרדיט גארד, העושה שימוש בשיטות אבטחה והצפנה חדישות, כגון ,PCI בהתאם לתקנים בינלאומיים.

בנוסף, ישנם ערוצי תקשורת בהם אין החברה יכולה להגן ולשמור על אבטחת המידע בעת העברתו על ידך אל החברה באמצעותם. לכן, מוסכם עליך כי החברה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מכך, לרבות בשל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד שלישי כלשהו, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מידי והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. המשך השימוש שלך בכלל הנכסים של החברה יעיד על הסכמתך לכללי המדיניות החדשים.

שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected], אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

המסמך מעודכן לתאריך: 01.05.2020

Close
Loading
Go back to %1